Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Pirkanmaan Plushuolto Oy (Y-tunnus: 2579246-2)
Valimotie 1
33480 Ylöjärvi
markus.ojala@plushuolto.fi

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Markus Ojala

REKISTERIN NIMI
Pirkanmaan Plushuolto Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteriä pidetään Pirkanmaan Plushuolto Oy:n asiakkaista tai henkilöistä, jotka käyttävät muita Pirkanmaan Plushuolto Oy:n tarjoamia palveluita, jolloin on syntynyt sopimus asiakkaan ja Pirkanmaan Plushuolto Oy:n välillä.

Pirkanmaan Plushuolto Oy:n asiakkaat ovat yrityksiä tai yhteisöjä, jolloin rekisterin sisältämät tiedot ovat organisaatiota tai sitä edustavien henkilöiden tietoja.

Lisäksi rekisteriin kerätään plushuolto.fi -internet-sivuston käyttäjiin liittyen yleistä analytiikka-tietoa ilman yksilöiviä tunnisteita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Pirkanmaan Plushuolto Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Yrityksen nimi
Y-tunnus tai vastaava
Postiosoite
Laskutusosoite
Yrityksen yhteyshenkilön sekä mahdollisesti yhden tai useamman yrityksen työntekijän tai ulkopuolisen yhteistyökumppanin
etu- ja sukunimi
sähköpostiosoite
puhelinnumero
sivuston lokitiedot ja analytiikka

Kaikki rekisterin sisältämät tiedot ovat olennaisia Pirkanmaan Plushuolto Oy:n palveluiden tuottamisessa. Pirkanmaan Plushuolto Oy ei kerää asiakkaista mitään sellaista tietoa, jolla ei ole suoraa yhteyttä palveluiden tuottamiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN KÄYTTÖ

Rekisterin tietoja käytetään ensisijaisesti asiakkaan tilauksen toimittamiseen ja Pirkanmaan Plushuolto Oy:n palveluiden tuottamiseen. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään lisäksi laskutusta ja mahdollisia perintätoimia varten. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää myös markkinoinnillisiin tarkoituksiin.

Sivustojen lokitietoja ja analytiikkatietoa käytetään sivuston kehittämiseen, tietoturvan ylläpitämiseen ja palvelun tuottamiseen liittyvien virheiden korjaamiseen. Verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Matomo Analytics -ohjelmistoa. Kaikki tieto on tallennettu sivuston omalle palvelimelle, joka sijaitsee Suomessa.

PÄÄSY TIETOIHIN JA TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisteriin on pääsy Pirkanmaan Plushuolto Oy:n rajoitetulla henkilökunnalla. Kaikki rekisterin tietoihin pääsevät henkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen ja käyttävät tietoja ainoastaan tässä asiakirjassa kuvattuihin tarkoituksiin.

Lisäksi asiakasrekisteriin on pääsy asiakasrekisteriohjelmiston kehittäjillä ja ylläpitäjillä.

Rekisteri sijaitsee suojatuilla palvelimilla. Yhteyksissä palvelimiin käytetään vahvoja salauksia.

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Pirkanmaan Plushuolto Oy:n käytössä eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, pois lukien siltä osin kun kirjanpito-, laskutus- ja perintätoimia suoritetaan Pirkanmaan Plushuolto Oy:n käyttämien palveluntarjoajien toimesta. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle muuten, kuin asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä tai asiakkaan sijaitessa Euroopan unionin ulkopuolella.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin rekisterin käyttötarkoitus ja asiakkaan palveluiden tuottaminen sitä edellyttää. Kirjanpidollisten velvollisuuksien täyttämiseksi asiakasrekisterin tietoja säilytetään vähintään 10 vuotta.

TIETOJEN OIKAISU

Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja päivitetään asiakkaan pyynnöstä aina viipymättä tai kun tiedoissa muuten havaitaan virheitä.